Effektiv intervjuteknik
Predictive Index (PI) – internationellt verktyg för professionalitet i bemannings- och organisationsfrågor.
Carl-Johan Gestrup är sedan tio år generalagent i Sverige för PI-metodiken, ett analysinstrument för frågor som rekrytering, ledartillsättning, utveckling och andra organisationsfrågor. Verksamheten är internationell med ett stort antal konsulter i världen. Med bakgrund som personalchef inom svensk industri är Carl-Johan sedan tio år den förste representanten för Predictive Index i Sverige. I Sydsverige finns genom HRMalmö också en agent, och fler kan tillkomma.

- Predictive Index ger underlag för en effektiv samtals- och intervjumetodik, förklarar Carl-Johan. Uppläggningen är att fokusera på människans starka sidor och relatera dem till den aktuella situationen, som nytt jobb, ledarskap, coaching etc. PI-metodiken bygger på ett frågeformulär som tar ungefär tio minuter att fylla i. Med hjälp av svaren skapas en grafisk kurva som underlag för intervjun eller samtalet. Med den här metodiken kommer man snabbt in på det som är väsentligt i sammanhanget. Därtill utvecklar användaren successivt en större professionalitet i konsten att möta människor i olika sorters arbetssamtal.
- Svaren speglar också hur personen ifråga upplever omgivningens förväntningar i nuvarande arbete, ett mått på motivation. Det är särskilt värdefullt och effektivt i utvecklingssammanhang. Kundföretagen kan med hjälp av PI-metodiken själva klara av en hel del frågor som man tidigare tog hjälp av konsulter för, vilket snabbt gör användandet av Predictive Index till en lönsam affär.

Carl-Johan siktar huvudsakligen in sig på medelstora och stora företag. Systemet är inte tänkt för någon speciell kategori av företag eller bransch. Snittet av kunder har 200-400 anställda, medan de största har tusentals anställda över hela världen. Företagen med internationella förgreningar väljer ofta PI för att det finns på närmare 60 språk och därför underlättar enhetliga processer inom området Human Resources. Systemet utvecklades ursprungligen i Amerika för 50 år sedan och har sedan dess successivt vuxit internationellt.

Carl-Johan Gestrup AB

Bransch:
Coaching / Ledarskap

Telefon: 08-6362586
Fax: 08-6362599


Email:
carl-johan@gestrup.se

Hemsida:
www.frageteknik.se

Adress:
Carl-Johan Gestrup AB
Box 1343
18125 Lidingö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN